Tags Từ trường

Tag: từ trường

Máy biến thế

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 43. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Động cơ điện một chiều

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 17. Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Định luật Fa-ra-đây

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 47. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...