Tags Tụ điện

Tag: tụ điện

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Mạch có R,L,C mắc nối tiếp

Vị trí: Vật lý 12. Học kì I. Tuần 12. Tiết 25. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Khảo sát quá trình phóng và nạp của tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...