Tags Tốc độ góc

Tag: tốc độ góc

Mức quán tính trong chuyển động quay

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 17 – Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh mức...

Tốc độ góc của chuyển động tròn

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Đo tốc độ góc của vật...