Tags Tiết diện dây dẫn

Tag: tiết diện dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây...

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 6. Tiết 11. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên cường...