Tags Tiếng vang

Tag: tiếng vang

Khả năng phản xạ âm của vật liệu

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu So sánh khả năng phản xạ...