Tags Thực vật

Tag: thực vật

Sự tương trợ lẫn nhau giữa động vật và thực vật

A. Mục đích Nghiên cứu mối tương trợ lẫn nhau giữa động vật và thực vật trong hệ sinh thái. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym

Vị trí: Sinh học lớp 10. Học kì I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Hô hấp ở thực vật

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kì I. Tuần 13. Tiết 13. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Quang hợp ở thực vật

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kì I. Tuần 7. Tiết 7. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Sự thoát hơi nước ở thực vật

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây: Sự...