Tags Thông tư

Tag: thông tư

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh...

Số ký hiệu 14/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 30/08/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào...

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết...

Số ký hiệu 16/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 04/10/2019 Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cơ quan...

Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Ban hành Danh mục...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 01/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/01/2018 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...

Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Ban hành Danh mục...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 01/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 18/01/2010 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Ban hành Danh mục...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 19/2009/TT-BGDĐT Ngày ban hành 11/08/2009 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...