Tags Thiet bi thi nghiem

Tag: thiet bi thi nghiem

Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản của nước

Mục đích Tìm hiểu các chỉ tiêu cơ bản của nước sinh hoạt Sử dung một số thiết bị thí nghiệm cảm biến Dụng...

Tính bức xạ nhiệt của các vật liệu với màu sắc...

Video tham khảo Mục lục Mục đích thí nghiệm Dụng cụ Cách tiến hành Kết quả thí nghiệm A. Mục đích thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng...

Xác định nồng độ đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo màu. B. Dụng cụ Thiết bị aMixer MGA; Cảm biến...

Quang hợp ở thực vật (P2)

Vị trí: Sinh học lớp 11. Học kì I. Tuần 7. Tiết 7. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Kiểm nghiệm quá trình quang...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm điện

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm điện addestation dùng để khảo sát các thí nghiệm về điện một chiều, xoay chiều...