Tags Thí nghiệm vật lý

Tag: thí nghiệm vật lý

Sự truyền ánh sáng

A. Mục tiêu Chứng minh định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. B....

Mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ

A. Mục đích Nắm được cách mắc mạch điện chỉnh lưu toàn chu kì sử dụng cầu diode chỉnh lưu. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA -...

Quy tắc bàn tay trái

Vị trí: Vật lý 11. Học kì II. Tuần 2. Tiết 38. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Phân tích ánh sáng bằng đĩa CD

Vị trí: Vật lý 9. Học kì II. Tuần 34 – Tiết 65. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Nhận biết được...

Gia tốc rơi tự do

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 3 – Tiết 6; Tuần 7 – Tiết 13 14. Theo phân phối chương trình học. A....

Rơi tự do và khối lượng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh rằng sự rơi tự...

Ảnh hưởng của khối lượng đến động năng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 22. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh đuợc khối lượng có...

Tốc độ góc của chuyển động tròn

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Đo tốc độ góc của vật...

Giao thoa sóng

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 7. Tiết 14. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị giao thoa...

Dao động tắt dần

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị dao động...