Tags Thí nghiệm vật lý

Tag: thí nghiệm vật lý

Phân tích ánh sáng bằng đĩa CD

Vị trí: Vật lý 9. Học kì II. Tuần 34 – Tiết 65. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Nhận biết được...

Gia tốc rơi tự do

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 3 – Tiết 6; Tuần 7 – Tiết 13 14. Theo phân phối chương trình học. A....

Rơi tự do và khối lượng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh rằng sự rơi tự...

Ảnh hưởng của khối lượng đến động năng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 22. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh đuợc khối lượng có...

Tốc độ góc của chuyển động tròn

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Đo tốc độ góc của vật...

Giao thoa sóng

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 7. Tiết 14. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị giao thoa...

Dao động tắt dần

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị dao động...

Đồ thị dao động của âm thoa

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Quan sát đồ thị dao động...

Mạch dao động LC

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ II. Tuần 19. Tiết 36. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Khảo sát tần số dao động...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...