Tags Thí nghiệm vật lí

Tag: thí nghiệm vật lí

Tính bức xạ nhiệt của các vật liệu với màu sắc...

Video tham khảo Mục lục Mục đích thí nghiệm Dụng cụ Cách tiến hành Kết quả thí nghiệm A. Mục đích thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng...

Mức quán tính trong chuyển động quay

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 17 – Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh mức...

Màu sắc của vật dưới ánh sáng màu

Vị trí: Vật lý 9. Học kì II. Tuần 33 – Tiết 63. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh rằng vật...