Tags Thí nghiệm vật lí

Tag: thí nghiệm vật lí

Mức quán tính trong chuyển động quay

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 17 – Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh mức...

Màu sắc của vật dưới ánh sáng màu

Vị trí: Vật lý 9. Học kì II. Tuần 33 – Tiết 63. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh rằng vật...