Tags Thí nghiệm hóa học

Tag: thí nghiệm hóa học

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Cảm biến pH, chất chỉ thị và sự thay đổi tính...

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi tính axit/ kiềm khi hòa axit vào kiềm Xác định thể tích kiềm cần để trung...

Xác định nồng độ dung dịch mầu

1. Mục tiêu Xác định nồng độ của dung dịch đồng sunfat CuSO4 sử dụng MGA với máy đo màu. 2. Chuẩn bị lý thuyết Dung dịch có...

Độ dẫn điện của dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Tính chất hóa học của axit

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 20. Tiết 39-40. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo: Tính chất hóa học...

Tính chất hóa học của nước

Vị trí: Hóa học 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 53-54. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nhiệt độ sôi của Axit axetic

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Đo nhiệt độ sôi của CH3COOH. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ ...

Nhiệt độ của phản ứng trung hòa

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng giữa axit và bazơ. B. Dụng...

Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản...

Vị trí: Hóa học lớp 10. Học kì II. Tuần 31, 32. Tiết 61-62-63. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể...

pH của một số dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kì I. Tuần 3. Tiết 5-6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...