Tags Thí nghiệm hóa học

Tag: thí nghiệm hóa học

Sự thay đổi nhiệt độ khi pha loãng axit sunfuric đặc

A. Mục đích Theo dõi sự thay đổi khi pha loãng axit sunfuric đặc H2SO4 B. Dụng cụ 1 cảm biến nhiệt độ 1 cốc thủy tinh 1 que...

Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản của nước

Mục đích Tìm hiểu các chỉ tiêu cơ bản của nước sinh hoạt Sử dung một số thiết bị thí nghiệm cảm biến Dụng...

Xác định nồng độ đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo màu. B. Dụng cụ Thiết bị aMixer MGA; Cảm biến...

Tính axit/kiềm của các chất gia dụng

A. Mục đích Đo tính axit/kiềm của các chất gia dụng. Phân loại các chất gia dụng dựa trên tính axit/kiềm đo được. B. Dụng...

Độ dẫn điện và liên kết hóa học

A. Mục đích Khảo sát độ dẫn điện của các dung dịch khác nhau. Dự đoán dạng liên kết hóa học của các chất...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm...

Phản ứng phân hủy với xúc tác hóa học

Vị trí bài thí nghiệm: Hóa học 10 NC –  Tiết 64 theo Phân phối chương trình I. Mục đích thí nghiệm Khảo sát sự phân...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa...

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 32. Tiết 61-62. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Áp suất khí trong phản ứng hóa học

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi áp suất khí trong phản ứng hóa học của Magie...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hoàn tan. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...