Tags Sự hấp thụ nhiệt

Tag: sự hấp thụ nhiệt

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

SỰ HẤP THỤ NHIỆT

Vị trí: Vật lý lớp 6. Học kì II. Bài 23 – Trang 80. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích: Khảo sát sự hấp thụ...