Tags Sách giáo khoa mới

Tag: sách giáo khoa mới

Hải Phòng tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa mới

Hơn 3.500 cán bộ quản lý, khối trưởng chuyên môn và 100% giáo viên dạy lớp 1 tại Hải Phòng được tập huấn về...

Hội thảo Quốc tế về Trường học thông minh của Câu...

Ngày 21 - 24/03/2019; Hội thảo Quốc tế về Trường học thông minh và Sinh hoạt thưởng niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở...

Quốc hội yêu cầu dành thời gian thực nghiệm chương trình,...

Theo sự phân công, từ năm 2015, Ủy ban đã có nhiều hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết 88. Trong năm...