Tags Rơi tự do

Tag: rơi tự do

Gia tốc rơi tự do

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 3 – Tiết 6; Tuần 7 – Tiết 13 14. Theo phân phối chương trình học. A....

Rơi tự do và khối lượng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh rằng sự rơi tự...

Xác định vận tốc và gia tốc rơi tự do của...

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 3 - Tiết 6; Tuần 7 - Tiết 13 14. Theo phân phối chương trình...