Tags Phân phối chương trình

Tag: phân phối chương trình

Tốc độ góc của chuyển động tròn

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Đo tốc độ góc của vật...

Dao động tắt dần

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị dao động...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Phân phối chương trình học 2018-2019

Phân phối chương trình học năm nay (2018 - 2019) thì về khung và nội dung đều chưa có sự thay đổi gì so...

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Lực đàn hồi

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 10. Tiết 10. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Đo lực kéo vật qua ròng rọc động

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc động giúp làm giảm...

Âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do

A. Mục đích Nghiên cứu mối quan hệ giữa âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do và độ cao rơi của vật. B. Dụng cụ -...

Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc cố định chỉ có...