Tags Phần mềm

Tag: phần mềm

Hướng dẫn cập nhật phần mềm trên aMixer MGA có cổng...

LƯU Ý: Phiên bản phần mềm này chỉ áp dụng cho mẫu aMixer MGA có cổng USB bên cạnh thẻ nhớ SD. I. Phần mềm ...

Hướng dẫn Update phần mềm thiết bị aMixer MGA

I. Phiên bản 1.18(2017-9-28) v50. Sửa lỗi nhận sai cảm biến Tối ưu hóa hiệu năng và giao diện phần mềm. II. Hướng dẫn Update phần...

Sử dụng phần mềm Addestation trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Download phần mềm tại đây. Serial number: 3812-2447-1341 Kết nối thiết...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows 10

Download phần mềm và driver tại đây. Serial number: 3812-2447-1341 I. Cài đặt phần mềm Mục đích: Cài đặt chương trình hiển thị và phân tích dữ liện trên...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows 8

Download phần mềm và driver tại đây Serial number: 3812-2447-1341 I. Cài đặt phần mềm Mục đích: Cài đặt chương trình hiển thị và phân tích dữ liện trên...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows 7

Download phần mềm và driver tại đây Serial number: 3812-2447-1341 I. Cài đặt phần mềm Mục đích: Cài đặt chương trình hiển thị và phân tích dữ liện trên...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows XP

Download phần mềm và driver tại đây Serial number: 3812-2447-1341 I. Cài đặt phần mềm Mục đích: Cài đặt chương trình hiển thị và phân tích dữ liện...