Tags PH

Tag: pH

Tính axit/kiềm của các chất gia dụng

A. Mục đích Đo tính axit/kiềm của các chất gia dụng. Phân loại các chất gia dụng dựa trên tính axit/kiềm đo được. B. Dụng...

Cảm biến pH, chất chỉ thị và sự thay đổi tính...

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi tính axit/ kiềm khi hòa axit vào kiềm Xác định thể tích kiềm cần để trung...

Độ pH của đất

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Đo độ pH của đất. Xác định loại cây phù hợp để sinh trưởng...

pH của một số dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kì I. Tuần 3. Tiết 5-6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...