Tags Nhiệt năng

Tag: nhiệt năng

Nhiệt năng

Vị trí: Vật lý 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 28. Theo phân phối chương trình A. Mục tiêu Làm các thí nghiệm để thay...

NHIỆT LƯỢNG VÀ SỰ LẠNH ĐI CỦA NƯỚC

Tham khảo lý thuyết SGK Vật lý 8 – Bài 21, 24. 1. Mục tiêu Khám phá yếu tố dẫn đến sự lạnh đi của nước...