Tags Nhiệt học

Tag: nhiệt học

So sánh nhiệt lượng của các chất

Vị trí: Vật lí 8. Tuần 31. Tiết 30. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục đích Chứng minh được...

XÁC ĐỊNH NHIỆT DUNG RIÊNG

Vị trí: Vật lý lớp 8. Học kì II. Bài 24 – Trang 83. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích: Xác định nhiệt dung riêng...

SỰ HẤP THỤ NHIỆT

Vị trí: Vật lý lớp 6. Học kì II. Bài 23 – Trang 80. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích: Khảo sát sự hấp thụ...

Định luật Charles

Vị trí: Vật lí 10, học kì II, tuần 26, tiết 49. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Điểm đông đặc và điểm nóng chảy của nước

Vị trí: Vật lý lớp 6. Học kì II. Bài 24 – Trang 75. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu điểm đông đặc...

Áp suất khí quyển

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 13. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1.Mục tiêu Khảo...

Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng

Vị trí: Vật lý 10. Học kì II. Tuần 32 - 35. Tiết 68-69. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nhiệt độ sôi của nước

Vị trí: Vật lý 6. Học kì II. Tuần 28. Tiết 27. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nhiệt độ sôi của Axit axetic

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Đo nhiệt độ sôi của CH3COOH. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến nhiệt độ ...

Bức xạ nhiệt

Vị trí: SGK Vật lý 8 – Bài 23 – Trang 80 Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục tiêu Xác định nhân tố...