Tags Momen lực

Tag: momen lực

Mức quán tính trong chuyển động quay

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 17 – Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh mức...