Tags Hô hấp

Tag: hô hấp

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm Addestation:Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp được sử dụng để theo dõi sự thay đổi...