Tags Hải Phòng

Tag: Hải Phòng

Hải Phòng tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa mới

Hơn 3.500 cán bộ quản lý, khối trưởng chuyên môn và 100% giáo viên dạy lớp 1 tại Hải Phòng được tập huấn về...