Tags Dòng điện xoay chiều

Tag: dòng điện xoay chiều

Mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ

A. Mục đích Nắm được cách mắc mạch điện chỉnh lưu toàn chu kì sử dụng cầu diode chỉnh lưu. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA -...

Khảo sát mạch điện RLC nối tiếp

Vị trí: Vật lý 12. Học kì I. Tuần 12. Tiết 25. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 22 –  Tiết 41 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Đo cường độ...