Tags điều chỉnh chương trình học

Tag: điều chỉnh chương trình học

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 hiện...

Ngày 02/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học...