Tags điện trở

Tag: điện trở

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây...

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 6. Tiết 11. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên cường...

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên hiệu...

Điện trở trong và suất điện động của nguồn điện

1. Vị trí bài thí nghiệm SGK Vật Lý 11 NC – Bài 16 Trang 81 SGK Vật Lý 11 CB – Bài 12 Trang 63 Theo phân...

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 9-10. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Suất điện động và điện trở trong của Pin

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 11. Tiết 22 -23. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....