Tags điện học

Tag: điện học

Máy biến thế

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 43. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Động cơ điện một chiều

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 17. Tiết 33. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 9-10. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Khảo sát quá trình phóng và nạp của tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Nước muối có dẫn điện không?

A. Mục tiêu Khảo sát độ dẫn điện của nước muối. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn 1 bộ thí nghiệm...

Suất điện động và điện trở trong của Pin

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 11. Tiết 22 -23. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....

Định luật Fa-ra-đây

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 47. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...