Tags điện học

Tag: điện học

Hiện tượng tự cảm

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì II. Tuần 24. Tiết 48. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

Điện trở trong và suất điện động của nguồn điện

1. Vị trí bài thí nghiệm SGK Vật Lý 11 NC – Bài 16 Trang 81 SGK Vật Lý 11 CB – Bài 12 Trang 63 Theo phân...

Định luật Len – xơ

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 8. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục...

Kiểm chứng định luật Ôm toàn mạch

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì I. Tuần 9. Tiết 17. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Truyền tải điện năng

Vị trí: Vật lý 12. Học kì I. Tuần 14. Tiết 28. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán...

Vị trí: Vật lý 11. Học kì II. Tuần 1. Tiết 36. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Công suất của các dụng cụ điện

Vị trí: Vật lý 9. Học kì I. Tuần 9. Tiết 18. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Đoạn mạch song song

Vị trí: Vật lý 9. Học kì I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Đoạn mạch nối tiếp

Vị trí: Vật lý 9. Học kì I. Tuần 2. Tiết 4. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Xác định điện trở của đèn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 1. Tiết 2. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...