Tags điện học

Tag: điện học

Quan hệ giữa cường độ dòng điện và chiều dài dây...

Vị trí: Vật lí 9. Tuần 5. Tiết 9. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện chạy...

Biến trở

Vị trí: Vật lí lớp 9. Học kì I. Tuần 7. Tiết 13. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

CẢM ỨNG TỪ VÀ GIA TỐC CỦA VẬT RƠI TỰ DO

Vị trí: SGK Vật lý 11 NC – Bài 38 – Trang 184; SGK Vật lý 11 CB – Bài 23 – Trang 142. Theo phân phối...

Hiện tượng tự cảm (kết hợp thiết bị truyền thống)

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì II. Tuần 24. Tiết 48. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

Sự phụ thuộc của hiệu điện thế vào chiều dài dây...

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Trang 19  Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục tiêu Khảo sát...

Mạch lọc dùng tụ điện

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Khảo sát phương pháp san bằng điện áp ra của mạch chỉnh lưu sử dụng...

Đường đặc tuyến Vôn – Ampe của mạch chứa điốt

Vị trí: Vật lý 11. Học kì I. Tuần 18. Tiết 32-33. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Đường đặc tuyến Vôn – Ampe của mạch chứa điện trở

Vị trí: Vật lý 11, học kì I, tuần 6, tiết 12-13. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Từ trường sinh ra bởi dòng điện trong cuộn dây dẫn

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì II. Tuần 20. Tiết 40. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...

Từ trường sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng

Vị trí: Vật lý lớp 11. Học kì II. Tuần 20. Tiết 40. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...