Tags điện học

Tag: điện học

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ II. Tuần 25. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được dòng điện đi...

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên hiệu...

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Xác định giá trị của điện trở

A. Mục đích Xác định giá trị của điện trở bằng cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện

A. Mục đích - Biểu diễn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. - Sử dụng quy tắc bàn tay trái để giải...

Quan hệ giữa cường độ dòng điện và chiều dài dây...

Vị trí: Vật lí 9. Tuần 5. Tiết 9. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện chạy...

Biến trở

Vị trí: Vật lí lớp 9. Học kì I. Tuần 7. Tiết 13. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại...