Tags điện học

Tag: điện học

Mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ

A. Mục đích Nắm được cách mắc mạch điện chỉnh lưu toàn chu kì sử dụng cầu diode chỉnh lưu. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA -...

Mạch điện chỉnh lưu nửa chu kì

A. Mục đích Nắm được cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều sử dụng diode. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA - 2...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ II. Tuần 25. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được dòng điện đi...

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Vị trí: Vật Lý lớp 9. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10. Theo phân phối chương trình học. 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên hiệu...

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Vật dẫn điện và vật cách điện

Vị trí: Vật lý lớp 7 - Học kì II - Tuần 23 -  Tiết 22 - Theo phân phối chương trình. Video tham khảo...

Xác định giá trị của điện trở

A. Mục đích Xác định giá trị của điện trở bằng cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA ...

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện

A. Mục đích - Biểu diễn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. - Sử dụng quy tắc bàn tay trái để giải...