Tags điện học – Nhiệt học

Tag: điện học – Nhiệt học

Dòng nhiệt điện

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Đo cường độ dòng điện của cặp kim loại Đồng - Thép. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA. ...