Tags Dạy học tích hợp

Tag: dạy học tích hợp

Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức công bố dự...

Hôm nay, 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố về các môn học trong Chương trình giáo dục phổ...

Tích hợp Lịch sử và Địa lý trong chương trình mới

Chương trình các môn học ở chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều thay đổi so với chương trình hiện hành. Và Bộ Giáo...