Tags Công văn

Tag: công văn

Công văn số 1316/BGDĐT-GDĐH của Bộ GD&ĐT: thông báo hệ thống thông...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 1316/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 01/04/2019 Loại văn bản Công văn Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...

Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT: hướng dẫn tổ chức...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 1209/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành 27/03/2019 Loại văn bản Công văn Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...

Công văn số 5404/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT: Tăng cường xây dựng...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 5404/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành 28/11/2018 Loại văn bản Công văn Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...

Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT: Tổ chức Kỳ thi...

Thuộc tính văn bản: Số ký hiệu 5480/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành 04/12/2018 Loại văn bản Công văn Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:...