Tags Cơ năng

Tag: cơ năng

Ảnh hưởng của khối lượng đến động năng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 22. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh đuợc khối lượng có...

Sự chuyển hóa động năng thành thế năng

Vị trí: Vật lý lớp 10. Học kì II. Tuần 23. Tiết 45. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Nghiên cứu sự...