Tags Cơ học

Tag: cơ học

Xác định vận tốc và gia tốc rơi tự do của...

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 3 - Tiết 6; Tuần 7 - Tiết 13 14. Theo phân phối chương trình...

Khảo sát các định luật dao động của con lắc đơn

Vị trí: Vật lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 5. Tiết 10-11. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục...

Định luật BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ II. Tuần 24. Tiết 48. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 20. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...

Vận tốc trung bình và cách xác định

Vị trí:  SGK Vật lý 8 – Bài 2 – Trang 8; SGK Vật lý 10 nâng cao – Bài 2 – Trang 11 1. Mục...

Dao động điều hòa – Con lắc lò xo

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học Video tham khảo có thể xem tại đây A. Mục...

Chuyển động tròn và lực hướng tâm

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8-9. Theo phân phối chương trình học. Video hướng dẫn có thể tham khảo tại đây A....

Định luật II Newton

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17 -18. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...