Tags Cơ học

Tag: cơ học

Lực đàn hồi

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 10. Tiết 10. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Đo lực kéo vật dọc theo mặt phẳng nghiêng

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 16. Tiết 16. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Chứng minh được...

Lực đẩy Ác-si-mét

Vị trí: Vật lí 8. Học kì I. Tuần 14. Tiết 14. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Vị trí: Vật lý lớp 10. Học kì I. Bài 10 - Trang 59. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Quan sát và kiểm chứng...

ĐỘNG LƯỢNG CỦA QUẢ BÓNG

A. Mục tiêu Thu được đồ thị vận tốc – thời gian của quả bóng. Khảo sát dạng va chạm của quả bóng khi nó chạm...

Tác dụng của lực

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 6. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Định luật bảo toàn cơ năng

Vị trí: Vật lý 8. Học kì II. Tuần 4. Tiết 22. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Định luật bảo toàn động lượng

Vị trí: Vật lý 10. Học kì II. Tuần 1. Tiết 37-38. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Đo hệ số ma sát

Vị trí: Vật lý 10. Học kì I. Tuần 13. Tiết 26-27. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 11. Tiết 11. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...