Tags Cơ học -động học

Tag: cơ học -động học

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm cơ học – động...

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm Addestation cơ học - động họcNghiên cứu sự chuyển hóa năng lượng giữa thế năng...