Tags Chuyển hóa năng lượng

Tag: chuyển hóa năng lượng

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Bộ thí nghiệm Addestation:Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng addestation dùng để khảo sát định luật bảo toàn cơ năng,...

Âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do

A. Mục đích Nghiên cứu mối quan hệ giữa âm năng sinh ra bởi vật rơi tự do và độ cao rơi của vật. B. Dụng cụ -...