Tags Cảm biến

Tag: cảm biến

Cảm biến dòng điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến dòng điện được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Những...

Máy đo màu

I. Cảm biến này được sử dụng để làm gì? Cảm biến đo màu (máy đo màu) được sử dụng để xác định nồng độ...

Cảm biến khí CO2

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức độ khí CO2; ứng dụng cần thiết...

Cảm biến độ ẩm tương đối

I. Cảm biến này dùng để làm gì? Cảm biến này có thể được sử dụng để đo độ ẩm tương đối trong không khí...