Tags Cảm biến

Tag: cảm biến

Cảm biến độ dẫn

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ dẫn được sử dụng để đo độ dẫn điện của dung dịch hoặc...

Cảm biến chuyển động

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến chuyển động được sử dụng trong nghiên cứu về cơ học và vật lý...

Cảm biến điện thế

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến điện thế được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Những...

Cảm biến Oxy hòa tan

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến Oxy hòa tan được sử dụng để đo nồng độ oxy hòa tan trong...

Cảm biến nhiệt độ

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến nhiệt độ được sử dụng rất nhiều trong các thí nghiệm vật lý, sinh...

Cổng quang điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cổng quang điện có thể được sử dụng trong rất nhiều các thí nghiệm vật lý,...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...

Cảm biến khí Oxy

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức khí oxy. Nó cần thiết trong trong...

Cảm biến áp suất khí

I. Cảm biến này được sử dụng để làm gì? Cảm biến áp suất khí được sử dụng để đo sự thay đổi áp suất...

Cảm biến lực

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến lực được sử dụng để đo lực. Cảm biến có thể được sử dụng...