Tags Cảm biến

Tag: cảm biến

Cảm biến ECG

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Đây là cảm biển được sử dụng để nghiên cứu hoạt động của tim, điều này...

Cặp nhiệt điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng dây nhiệt điện để đo nhiệt độ trong khoảng -200oC đến 1250oC....

Cảm biến âm thanh

I. Cảm biến sử dụng như thế nào? Cảm biến âm thanh được sử dụng để nghiên cứu sóng âm thanh, việc nghiên cứu sóng...

Cảm biến đo mức âm thanh

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để đo cường độ của âm thanh. Cảm biến được sử...

Cảm biến tốc độ hô hấp

I. Cảm biến tốc độ hô hấp được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để nghiên cứu tốc độ hô...

Cảm biến độ mặn

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ...

Cảm biến chuyển động quay

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến được dùng để đo tọa độ dài hoặc góc, và thu được vận tốc dài,...

Cảm biến ống nghe

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến ống nghe được dùng để nghiên cứu nhịp tim, việc theo dõi nhịp tim...

Cảm biến từ trường

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo: từ trường Trái đất, từ trường xung quanh...

Cảm biến ánh sáng

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng trong các thí nghiệm về ánh sáng và liên quan...