Tags Cảm biến

Tag: cảm biến

Xác định nồng độ đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo màu. B. Dụng cụ Thiết bị aMixer MGA; Cảm biến...

Điện gió

I- Mục đích thí nghiệm Chứng tỏ rằng gió mang năng lượng và năng lượng này có thể chuyển thành điện năng. II- Dụng cụ Thiết...

Cảm biến cân điện tử

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo khối lượng với chất lượng cao của các...

Cảm biến khí áp kế

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để: đo áp suất khí quyển trong không khí trong nghiên...

Cảm biến đo bức xạ

I. Cảm biến sử dụng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để phát hiện sự có mặt của bức xạ alpha, beta...

Lực xuất hiện trong sự dãn vì nhiệt

Vị trí: Vật lí 6. Học kì II. Tuần 26. Tiết 25. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh lực xuất hiện trong sự...

Cảm biến độ đục

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ đục để đo độ đục của nước và nó là một chỉ tiêu chất...

Cảm biến đếm giọt

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến đếm giọt được thiết kế để đếm số giọt dung dịch và từ đó...

Cảm biến ECG

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Đây là cảm biển được sử dụng để nghiên cứu hoạt động của tim, điều này...

Cặp nhiệt điện

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng dây nhiệt điện để đo nhiệt độ trong khoảng -200oC đến 1250oC....