Tags Cảm biến pH

Tag: cảm biến pH

Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản của nước

Mục đích Tìm hiểu các chỉ tiêu cơ bản của nước sinh hoạt Sử dung một số thiết bị thí nghiệm cảm biến Dụng...

Cảm biến pH

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến pH được sử dụng để đo nồng độ axit/ bazơ của dung dịch. Những...