Tags Cảm biến nhiệt độ

Tag: cảm biến nhiệt độ

Nhiệt năng

Vị trí: Vật lý 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 28. Theo phân phối chương trình A. Mục tiêu Làm các thí nghiệm để thay...

Sự thay đổi nhiệt độ khi pha loãng axit sunfuric đặc

A. Mục đích Theo dõi sự thay đổi khi pha loãng axit sunfuric đặc H2SO4 B. Dụng cụ 1 cảm biến nhiệt độ 1 cốc thủy tinh 1 que...

Tính bức xạ nhiệt của các vật liệu với màu sắc...

Video tham khảo Mục lục Mục đích thí nghiệm Dụng cụ Cách tiến hành Kết quả thí nghiệm A. Mục đích thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng...

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Cảm biến nhiệt độ

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến nhiệt độ được sử dụng rất nhiều trong các thí nghiệm vật lý, sinh...