Tags Cảm biến lực

Tag: cảm biến lực

Ảnh hưởng của khối lượng đến động năng của vật

Vị trí: Vật Lý lớp 8. Học kỳ II. Tuần 23. Tiết 22. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Chứng minh đuợc khối lượng có...

Đo lực kéo vật qua ròng rọc động

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc động giúp làm giảm...

Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 21. Tiết 20. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Chứng minh được dùng ròng rọc cố định chỉ có...

Đo lực kéo vật dọc theo mặt phẳng nghiêng

Vị trí: Vật lí 6. Tuần 16. Tiết 16. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Chứng minh được...

ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Vị trí: Vật lý lớp 10. Học kì I. Bài 10 - Trang 59. Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Quan sát và kiểm chứng...

Tác dụng của lực

Vị trí: Vật lý 6. Học kì I. Tuần 6. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục...

Cảm biến lực

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến lực được sử dụng để đo lực. Cảm biến có thể được sử dụng...