Tags Cảm biến đo mức âm thanh

Tag: cảm biến đo mức âm thanh

Chống ô nhiễm tiếng ồn

Vị trí: Vật lý 7. Học kì I. Tuần 16. Tiết 16. Theo phân phối chương trình A. Mục tiêu Làm các thí nghiệm để chống...

Cảm biến đo mức âm thanh

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến này được thiết kế để đo cường độ của âm thanh. Cảm biến được sử...