Tags Cảm biến độ đục

Tag: cảm biến độ đục

Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản của nước

Mục đích Tìm hiểu các chỉ tiêu cơ bản của nước sinh hoạt Sử dung một số thiết bị thí nghiệm cảm biến Dụng...

Cảm biến độ đục

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến độ đục để đo độ đục của nước và nó là một chỉ tiêu chất...