Tags Cảm biến chuyển động quay

Tag: cảm biến chuyển động quay

Tốc độ góc của chuyển động tròn

Vị trí: Vật Lý lớp 10. Học kỳ I. Tuần 4. Tiết 8. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Đo tốc độ góc của vật...

Dao động tắt dần

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị dao động...

Cảm biến chuyển động quay

I. Cảm biến được dùng để làm gì? Cảm biến được dùng để đo tọa độ dài hoặc góc, và thu được vận tốc dài,...