Tags Cảm biến ánh sáng

Tag: cảm biến ánh sáng

Sự truyền ánh sáng

A. Mục tiêu Chứng minh định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. B....

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Vị trí: Vật lý lớp 9 – Học kì II – Tuần 34 –  Tiết 64 – Theo phân phối chương trình. A. Mục đích Nghiên cứu tác...

Cảm biến ánh sáng

I. Cảm biến được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng trong các thí nghiệm về ánh sáng và liên quan...