Tags Bộ thí nghiệm

Tag: bộ thí nghiệm

Mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ

A. Mục đích Nắm được cách mắc mạch điện chỉnh lưu toàn chu kì sử dụng cầu diode chỉnh lưu. B. Dụng cụ - 1 aMixer MGA -...

Tính bức xạ nhiệt của các vật liệu với màu sắc...

Video tham khảo Mục lục Mục đích thí nghiệm Dụng cụ Cách tiến hành Kết quả thí nghiệm A. Mục đích thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm ánh sáng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm ánh sáng addestation dùng để khảo sát các thí nghiệm về ánh sáng; sự truyền...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm addestation dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như: ...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm cơ học – động...

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm Addestation: cơ học - động lực học được sử dụng để kiểm chứng các định...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

A. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch Addestation được thiết kế để thực hiện các bài thí nghiệm...