Tags Bộ thí nghiệm

Tag: bộ thí nghiệm

Bộ thí nghiệm ánh sáng

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm dùng để khảo sát các thí nghiệm về ánh sáng; sự truyền thẳng của ánh...

Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như:  Sự...

Bộ thí nghiệm cơ học – động lực học

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được sử dụng để kiểm chứng các định luật Niu-tơn, nghiên cứu tác dụng của...

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

A. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được thiết kế để thực hiện các bài thí nghiệm chuẩn độ trong lĩnh vực...